Η εταιρεία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάων (Ευρωπαϊκών, Εθνικών, Περιφερειακών, Διεθνών) και πρωτοβουλιών για την επίτευξη σκοπών κοινωφελούς χαρακτήρα. Ειδικότερακαι όλως ενδεικτικά:

 1. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών, των κοινωνικά ευπαθών ομάδων και αναπήρων, ως και την στήριξη των ατόμων αυτών και των οικογενειών τους.
 2. Οργάνωση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 3. Διεξαγωγή ερευνών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων τόσο στον κοινοτικό όσο και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο.
 4. Οργάνωση συνεδρίων, επιστημονικών συμποσίων και διαλέξεων.
 5. Δημιουργία δικτύων πληροφορικής και διακίνησης της γνώσης.
 6. Την αγωγή κοινότητας και ευαισθητοποίηση για την επιμόρφωσ, την πληροφόρηση και την εκπαίδευση των ατόμων.
 7. Προώθηση του εθελοντισμού και της κοινωνικής συμμετοχής.
 8. Έκδοση βιβλίων, περιοδικών, δοκιμίων κ.α για να προάγουν στον τομέα των επιστημών κ της γνώσης.
 9. Παραγωγή και διάθεση έντυπου και ηλεντρονικού υλικού όπως εφημερίδες, newsletter, ιστοσελίδες, ιντερνετικό ραδιόφωνο και ιντερνετική τηλεόραση κτλ.
 10. Προώθηση της έρευνας, πρωτογενούς και εφαρμοσμένησς και την αξιοποίηση προς αυτόν τον σκποπό κοινωτικών ενισχύσεων για κινητικότητα και μεταφορά της ανάγκης της εκπαίδευσης και της γνώσης σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο.
 11. Συνεργασία με παρεμφερείς φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, σύμπραξη και ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας, αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης και με ΟΤΑ, Περιφέρεια, κρατικές υπηρεσίες, άλλους φρείς ΜΚΟ εταιρείες με παρεμφερείς σκοπούς, πανεπιστήμια δίκτυα συνεταιρισμούς επιμελητήρια, εθελοντές κλπ.
 12. Αναζήτηση και ανεύρεση οποιασδήποτε άλλης πράξεως που ενισχέι την επίτευξη των στόχων.